Kaj je logoterapija?

beseda izhaja iz grško logos-SMISEL

“Volja do smisla”

in temelji na teorijah dunajskega psihiatra Viktorja E. Frankla ( 1905-1997)
Med časom preživetim v nacističnih koncentracijskih taboriščih je razvil pristope k psihoterapiji, ki so poznani pod nazivom logoterapija.
Logoterapija se osredotoča na smisel človekovega bivanja.
Vsak človek išče svoj smisel življenja.
Vsak človek si življenje osmisli sam.
Iskanje smisla je svobodna in odgovorna naloga hkrati.
Vsak človek je unikaten, nenadomestljiv in edinstven.
Vsak človek ima svojo pot.
Smisel lahko najdemoz delovanjem in ustvarjalnim delom.
Morda se moramo z nekom srečati in nekaj doživeti.
Smisel najdemo z lastnim odnosom do življenja ter z držo, ki jo imamo ob prelomnicah v svojem življenju.
Človek je tridimenzionalno bitje.

Logoterapija in tehnike pomagajo pri razmisleku o lastnem življenju, o poslanstvu,ki ga imamo.
Pomaga osvetliti naš smisel in zavemo se, da imamo svobodno izbiro odločiti se kakšno pot izbrati, tudi v trenutkih stisk in trpljenja.
Vedno se lahko odločamo in imamo lastno možnost za naslednjo potezo. Prevzamemo odgovornost zase in ne gledamo v preteklost, to je za nami in ne moremo vplivati in spremeniti poteka dogajanj. Vsaka krizna situacija je priližnost, da svoje življenje postavimo ponovno na novo, si znova zastavimo prioritete in lastne vrednote.

Elizabeth Lukas
Dunaj 7.5.2016 Obisk pri Elizabeth Lukas